Autoriseret kloakmester

Som autoriseret kloakmester udfører vi en bred vifte af dine kloakopgaver:

  • Det kan være separering
  • Nedsivning af overfladevand
  • Montering af fedt/olie udskillere
  • Montering af pumpebrønde
  • Forskellige renseanlæg
  • Almindelig service
  • Rottesikring af dit kloakanlæg.
  • Vi laver både reparationer samt dimensionerer og installerer nye anlæg